KLUB CHOVATEĽOV SLOVENSKÝCH ČUVAČOV

    Vítame Vás na stránke Klubu chovateľov slovenských čuvačov. Stránka je určená pre všetkých priaznivcov, majiteľov a chovateľov slovenských čuvačov. Dozviete sa tu o histórii nášho národného plemena, o jeho povahe a využití v minulosti ako aj v súčasnosti. Slovenský čuvač je nádherný a dôstojný pes, ochranca stád, je našim kultúrnym dedičstvom, ktoré musíme chrániť. Tento pes šetrným a prirodzeným spôsobom prispieva aj k životmému prostrediu pri ochrane stád pred divo žijúcimi veľkými predátormi ako je vlk, medveď, rys. Táto stránka má za cieľ informovať a spájať ľudí, ktorým slovenský čuvač učaroval. 

 


                                    uvod4