Vydané odporúčania na párenie v roku 2023

Č. kr. listu Chovateľ a CHS Meno suky
Dátum narodenia
Navrhnutí psi Stav Dátum párenia
Dátum narodenia
Narodených psov. , súk
01-1-2023

Matúšová Denisa
PODUNAJSKÝ STRÁŽCA
Jelina CARIN DOM
14. 9. 2018
Arian ČUVAČ V SRDCI
Princ MAPA
Alex Z BROSIKOVA
Napárené párenie: 10. 1. 2023
2-1-2023

Jaroslav Berta
JAROSLAVOV DVOR
Bela SPIŠSKÝ VARTAŠ
7. 10. 2020
Runy JANIN RANČ

Napárené párenie: 5. 1. 2023


Počet krycích listov: 2, využitých: 2.
Počet narodených: 0, z toho psov: 0, suk: 0.