Slovenský čuvač bez akýchkoľvek problémov zvládne výcvik poslušnosti, stopy a pri skúsenom vedení aj cviky obrany. Pre psa by sme nemali byť iba vodcom svorky, ale aj dobrým kamrátom.

U malého šteniatka sa zo začiatku nedá hovoriť o výcviku. Vždy začíname tzv. výchovou šteniatka. Správna výchova nám neskôr ušetrí veľa práce pri výcviku. Mali by sme mať na pamäti, že pokiaľ nie je v poriadku správny vzťah psa a pána, dá sa cvičiť veľmi ťažko.

 

Výchova a výcvik

S výchovou začíname čo najskôr. Už malé šteniatko, ktoré si privezieme od chovateľa je ochotné počúvať naše povely.

Každý asi začína tým, že učí psa čistotnosti. Dobre vychovaný pes by nám nemal byť na obtiaž likvidáciou našich vecí alebo znečisťovaním bytu. Z našich skúseností doporučujeme rozlišovať dva povely, ktoré sa zdajú byť mnohým rovnaké.

Nesmieš- povel znamená, teraz to nesmieš urobiť, aj keď inokedy sa to môže ( napr. ísť do bytu, lebo máš špinavé labky, ale s čistými môžeš..)

Fuj- znamená, že sa to nerobí za žiadnych okolnosti ( napr. požieranie výkalov, preskakovanie a podhrabávanie plotu, okusovanie nábytku..)

Slovenský čuvač je veľmi prispôsobivý, najlepšie mu je vonku, kde stráži dom a záhradu. V rovnakom teritóriu by sa mal pohybovať voľne. Pokiaľ nechcete, aby sa pes volne pohyboval po celej záhrade, je vhodný veľký koterec, kde má umiestnenú aj búdu. V žiadnom prípade neuväzujte čuvača na reťaz.Tento štýl života je pre nich neprirodzený a môže mať negatívny vplyv na povahu psa.Čuvačovi je treba sa dostatočne venovať, aby sa nestal príliš samostatným a nezávislým. Cviky je treba robiť formou hry, výcvik, ale musí byť dôsledný. Vždy trvajte na splnení zadanej úlohy, i keď spočiatku nebude prevedný presne. Tvrdý prístup psovoda čuvača nezlomí. Človek sa musí naučiť pracovať so svojim psom v tíme a viesť v tomto duchu i svojho psa.

Venujte  výchove čuvača dostatok času a pozornosti, podarí sa vám vychovať psa, ktorý s radosťou plní vaše povely. Musí však poznať, že sú užitočné. Dobre vychovaný čuvač sa môže bez problémov pohybovať na verejnosti bez vodítka, dokonale plní obyčajné povely sadni, ľahni, vstaň. naopak ho spravidla veľmi skoro omrzia hry s loptičkou a podobné aktivity, i keď existujú výnimky.

Slovenský čuvač je schopný bez väčších problémov zložiť základné skúšky, ako sú:

ZZO = skúška základného minima

ZOP = základná ovladateľnosť psa

ZPU 1 = základná upotrebiteľnosť psa a následná základná ovladateľnosť psa ZOP

BH = skúška doprovodného psa

Tieto skúšky nie sú určite jediné, ktoré môžete s čuvačom skladať. Väčšina čuvačov má veľký záujem o stopu a tak možno s úspechom skladať i stopárske špeciálky ( to sú skúšky kde nie je obrana ). Obrana sa dá cvičiť aj u čuvača, ale pripraviť psa na skúšku väčšinou vyžaduje veľkú skúsenosť psovoda.

Čuvač ku svojej chovnosti nepotrebuje mať zloženú žiadnu skúšku, ale verte, že je to krásne zakončenie vašej spoločnej práce, ktorú zložite ohodnotením od iného človeka. Pre každého čuvača sú povely poslušnosti akousi náhradou pracovnej vyťaženosti. Dnes už si asi nutne nebudete musieť zriadiť stádo oviec, aby bol váš pes zamestnaný. S vašim psom nemusíte robiť športový výcvik. Poslednou dobou sa stále viacej ľudí a psov venuje kynologickému športu ako je psí parkúr- agility. Čuvač miluje pohyb a tak mu je tento šport veľmi blízky.

Výchova

Ako u každého plemena začíname s výchovou už od šteňaťa a postupne prechádzame k jednotlivým cvikom poslušnosti. Nie je treba cvik opakovať niekoľkokrát za sebou, pretože pes veľmi rýchlo pochopí, čo má robiť. Plynule prejde od jednoduchých cvikov k náročnejším.

Každý pes by mal zvládnuť povely medzi ktoré patrí privolanie, sadni, ľahni, čakaj a chôdza na vodítku. Dôležitým podnetom pri výcviku je odmena od spokojného pánička. Ako odmena môže slúžiť pamlsok, ale postačí i láskyplná pochvala a možnosť si so psom pohrať. Dobrý vzťah medzi psom a majiteľom je základ pre dobré výsledky, či už cvičíte psa doma, na záhrade alebo navštevujete kynologické cvičisko. Pri správnom zaobchadzaní sa vám odvďačí nesmiernou láskou a oddanosťou po celý svoj život.

CVIKY ZÁKLADNEJ POSLUŠNOSTI

Privolanie - začíname cvičiť hneď ako si šteniatko priveziete domov. Šteňa vás bude s radosťou následovať. Bude šťastné za každú odmenu, pochvalu a  pohladenie.

Privolanie s prisadnutím

Sadni - psíka si postavíme vedľa ľavej nohy, dáme povel "sadni", miernym tlakom na chrbát psíka posadíme

Ľahni - tento cvik sa najlepšie cvičí, keď psík sedí u ľavej nohy, dáme povel "ľahni" a opäť miernym tlakom jednou rukou do oblasti kohútika psa položíme a zároveň druhou rukou mu ukazujeme pamlsok pred očami a psa položíme na zem.

Vstaň - pes sedí vedľa psovoda a na povel " vstaň" rukou ľahko podvihneme psa v slabine nahor

 

Odloženie, čakaj - najlepšie sa cvičí v polohe "lahni". Pes dostane povel "čakaj/ ostaň",  psovod odchádza od psa. Zo začiatku iba na pár metrov, postupne vzdialenosť aj čas odloženia sa predlžuje. Keď sa pes zdvihne a bude vás nasledovať, je potreba sa na miesto odloženia vrátiť a cvik zopakovať.

Chôdza u nohy - pes sedí na vodítku vedľa nohy psovoda a na povel " k nohe" a miernym trhnutím vodítka psovod vyrazí krokom vpred. Vodítkom usmerňujeme psa, aby nás plynule následoval.

Úspešne sme zvládli základnú poslušnosť, skúsime ešte povel štekaj a plazenie, privolanie s prisadnutím, prekážky, aport, stopu a obranu...

Chôdza u nohy na volno:

Plazenie

 Aport

Povely posunkom ruky:

Sadni posunkom ruky

 

Ľahni - posunkom ruky

 

Vstaň - posunkom ruky

Štekanie na povel

Prekážky:

Kladina

Rebrík

Áčko

 

Stopovanie:

Označenie nájdeného predmetu, zaľahnutie a vyštekanie

 

Obrana

kusanie látky kusanie peška

Nezabudnite na odmenu :)

Textový materiál zverejnený so súhlasom CHS Bílé království (CZ)
Cviky základnej poslušnosti (spolu s fotogalériou) zverejnené so súhlasom CHS Orlický talisman (CZ)