Klubové poplatky

 

Klubové poplatky od 1.1.2024                                Variabilný symbol: 

Členské                       10,- €                                      VS: 001

Zápisné                         5,- €                                      VS: 002

Výstava za prvého psa 25,- €/člen                                 VS: 003

Výstava za každého ďalšieho psa 20,- €/člen                  VS  004

Výstava  za prvého psa 35,- €/nečlen                           VS: 005

Výstava  za každého ďalšieho psa 30,- €/nečlen            VS: 006

Výstava za mladší dorast, dorast a veteráni 10,- € člen    VS: 013

Výstava za mladší dorast, dorast a veteráni 15,- € nečlen VS: 014

Bonitácia                    30,- €/člen                                 VS: 007

Bonitácia                    50,- €/nečlen                            VS: 008

Kontrola vrhu              50,- €/člen                                 VS: 009

Kontrola vrhu            100,- €/nečlen                            VS: 010

Prip. povolenie              0,-€/člen

Prip. povolenie            15,-€/nečlen                             VS: 011

Prihl. na zápis šteniat     0,-€/člen

Prihl. na zápis šteniat   15,-€/nečlen                            VS: 012

     

Účet klubu

Názov účtu: Klub chovateľov slovenských čuvačov

Sídlo: Štefánikova 10, 811 05 Bratislava - Staré mesto, Slovenský republika

IBAN CODE : SK97 1111 0000 0066 1607 3002

SWIFT KOD:  UNCRSKBX

Konštantný symbol: 0308

Do poznámky pre prijímateľa platby napíšte prosím meno člena klubu, alebo majiteľa psa a druh poplatku (nap Novák výstava Pribylina ,   

bonitácia...) a VS- variabilný symbol platby ktorú platíte

Členský poplatok (uhradiť do 31.3. daného roka) , členský a zápisný poplatok (uhradí nový člen v pribehu daného roka)

Poplatky boli schválené výročnou členskou schôdzou dňa 11.11.2023