Klubové poplatky

Druh poplatku                                                                                                člen                      nečlen                   
členské na rok (uhradiť do 31.3. daného roka)        10 €  
zápisný poplatok (uhradí nový člen, hradí člen po 31.3. daného roka)        10 €       
pripúšťacie povolenie (vopred na účet klub)          0       10 €
prihláška na zápis šteniec (vopred na účet klubu)          0         5 €
poplatok na výstavu organizovanú klubom (vopred na účet klubu)        10 €       15 €
bonitácia (vopred na účet klubu)        10 €       20 €

               Do poznámky pre prijímateľa platby napíšte meno platiteľa a druh poplatku (napr. Novák výstava Betliar,       

               bonitácia...)

               Poplatky boli schválené výročnou členskou schôdzou dňa 25.5.2019 a 4.6.2022

                       

   

                            Účet klubu

                            Názov účtu: Klub chovateľov slovenských čuvačov

                            Sídlo: Štefánikova 10, 811 05 Bratislava - Staré mesto, Slovenský republika

                            IBAN CODE : SK97 1111 0000 0066 1607 3002

                            SWIFT KOD:  UNCRSKBX

                            Konštantný symbol: 0308