Klubové poplatky

druh poplatku                                                                                                člen                      nečlen                   
členské na rok (uhradiť do 31.1. daného roka)        10 €  
bonitácia (vopred na účet klubu)        10 €       20 €
pripúšťacie povolenie (vopred na účet klub)          0       10 €
prihláška na zápis šteniec (vopred na účet klubu)          0         5 €
poplatok na výstavu organizovanú klubom (vopred na účet klubu)        10 €       10 €

               Do poznámky pre prijímateľa platby napíšte meno platiteľa a druh poplatku (napr. Novák výstava Betliar, bonitácia...)

               Poplatky boli schválené výročnou členskou schôdzou dňa 25.5.2019.

                       

                            Účet klubu

                            Názov účtu: Klub chovateľov slovenských čuvačov

                            Sídlo: Štefánikova 10, 811 05 Bratislava - Staré mesto, Slovenský republika

                            Číslo účtu: 66 1607 3002 / 1111

                            IBAN CODE : SK97 1111 0000 0066 1607 3002

                            SWIFT KOD:  UNCRSKBX

                            Konštantný symbol: 0308