U psa by prvé očkovanie malo prebehnúť medzi 6 až 8 týždňom veku. Do tej doby je šteňa chránené protilátkami, ktoré dostane z kolostra (mledziva). Je to vlastne mlieko suky v prvých 3 dňoch po pôrode. Iba u zvlášť ohrozených jedincov (hromadné chovy, zlá hygiena, úhyn matky, nemožnosť dojčenia, nekvalitné mlieko a pod) je možné šteňatám aplikovať priamo protilátky, ktoré sú podobné materskému mlieku.

Pri prvom očkovaní, u šteňaťa alebo psa, ktorý nikdy nebol očkovaný, resp interval od posledného očkovanie prekročil 1,5 roka, reaguje imunitný systém na tvorbu protilátok iba čiastočne, preto je nutné vakcináciu opakovať max do jedného mesiaca. Udržiavacie očkovanie sa potom opakuje jedenkrát ročne.

 

poradie vakcinácie vek ochorenie
1. 6-8 týždňov psinka, parvoviróza, inf.hepatitída, koronaviróza, inf.kašeľ
2. 10-12 týždňov dtto + leptospiróza
3. 14-16 týždňov dtto + leptospiróza + besnota
4. v 1. roku rovnaká ako 3. vakcinácia