Oznam pre chovateľov - zápis vrhu

Predsedníctvo kynologickej rady SPZ na zasadnutí 21.1.2007 prijalo uznesenie, v zmysle ktorého sú všetci chovatelia povinní od 1.4.2007 priložiť ku každej prihláške na zápis narodených šteniec (vrhu) fotokópiu členského preukazu SPZ (riadneho alebo kolektívneho člena). bez tohto dokladu nevystaví plemenná kniha SPZ preukazy o pôvode pre narodené štence. Z členského preukazu musí byť jasné identifikovateľné, či má člen uhradené členské príspevky na príslušný rok - riadni členovia SPZ (poľovníci) potvrdenie OkO-RgO SPZ, v ktorom sú členmi- kolektívni členovia musia mať v členskom preukaze kolektívneho člena nalepenú členskú známku za príslušný rok (známky dostávajú od klubu, prostredníctvom ktorého sú členmi SPZ). Prosím chovateľov ktorých sa toto nariadenie týka, aby sa telefonicky kontaktovali v prípade, že nemajú známky alebo členský preukaz SPZ.

Odbor poľovníckej kynológie Slovenského poľovníckeho zväzu

plemenná kniha                             02/57203319
poľovnícka kynológia                      02/57203322
vedúci odboru                                02/57203321

Viac o čipovaní šteniec tu