Európska špeciálna výstava 18.11.2011

rozhodca: Piskay Vladimír, SK

Európsky víťaz

Choč Janin ranč

Európska víťazka

Uda z Pozdišovskej doliny

   

chovateľ: Jana Goliášová (SK)
majiteľ: Jana Bochníčková (SK)

chovateľ: Anton Čižmár (SK)
majiteľ: Eva Mašínová (CZ)

Európsky víťaz mladých

Uran Janin ranč

Európska víťazka mladých

Ulma Janin ranč

   

chovateľ: Jana Goliášová (SK)
majiteľ: Zuzana Malcevová (SK)

chovateľ: Jana Goliášová (SK)
majiteľ: Ing.Miroslav Masár (SK)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Európska špeciálna výstava 20.11.2010

rozhodca: Barlík Dušan, SK

Európsky víťaz

Astor Janin ranč

Európska víťazka

Anita Dlya Crestovogo Pohoda

   

chovateľ: Jana Goliášová (SK)
majiteľ: Jaroslav Strnad (CZ)

chovateľ:  (SK), majiteľ: Sinitzyn Jurij (RU)

Európsky víťaz mladých

Azor z Cibíka

Európska víťazka mladých

Zuza z Pozdišovskej doliny

chovateľ: Rudolf Gonda (SK)
majiteľ: Dr.Ingrid a Jozef Mikulášoví (SK)

chovateľ: Anton Čižmár (SK)
majiteľ: Matúš Patarák (SK)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Európska špeciálna výstava 20.11.2009

rozhodca: Tomešková Jana, CZ

Európsky víťaz

Beny spod Babej hory

Európska víťazka

Cessy Bekin dvor

   
 chovateľ: Ing.Pavol Krupa (SK)
majiteľ: Marek Sumka (SK)
 chovateľ: Rudolf Gonda (SK)
majiteľ: Dr.I.a J. Mikulášoví (SK)

Európsky víťaz mladých

Farek Janin ranč

Európska víťazka mladých

Beauty Janin ranč

   
 chovateľ: Jana Goliášová (SK)
majiteľ: Mgr.Alica Chovancová (SK)
 chovateľ a majiteľ: Jana Goliašová (SK)

 ___________________________________________________________________________________________________________

Európska špeciálna výstava 18.11.2008

rozhodca: Dušan Barlík, SK

Európsky víťaz

Jerry Biely lev

Európska víťazka

Jaška Janin ranč

chovateľ:Zdeněk Hrubý (SK)
majiteľ: Walter van Kerckvoorde (B)

chovateľ a majiteľ: Jana Goliášová (SK)

Európsky víťaz mladých

Perun Janin ranč

Európska víťazka mladých

Tula Janin ranč

chovateľ: Jana Goliášová (SK)
majiteľ: Jan Jonáš (CZ)

chovateľ: Jana Goliášová (SK)
majiteľ: Robert Šanda (CZ)

___________________________________________________________________________________________________________

Európska špeciálna výstava 18.11.2007

rozhodca: Vladimír Javorčík, SK

Európsky víťaz

Samo Batizovský z Pozdišovskej doliny

Európska víťazka

Anabela Janin ranč

chovateľ: Anton Čižmár (SK)
majiteľ: Ing.František Lizák (SK)

chovateľ a majiteľ: Jana Goliášová (SK)

Európsky víťaz mladých

Beny spod Babej hory

Európska víťazka mladých

Mimi Biely lev

chovateľ: Ing.Pavol Krupa (SK)
majiteľ: Marek Sumka (SK)

chovateľ: Zdeněk Hrubý (SK)
majiteľ: Jan Jonáš (CZ)

___________________________________________________________________________________________________________

Európska špeciálna výstava 18.11.2006

rozhodca: Veróny Milan, SK

Európsky víťaz

Albert Ronova zahrada

Európska víťazka

Darka von den Slowaken

chovateľ: Renata Kejvalová (CZ)
majiteľ: Jaroslav Berta (SK)

chovateľ aj majiteľ van Kerckvoorde Walter(Be) 

Európsky víťaz mladých

Gajdoš ze Starého vrata

Európska víťazka mladých

Leska Povodie Hrona

chovateľ: Pilnáček Miroslav(CZ), majiteľ: Sadílková Jitka (CZ)

chovateľ: Štefan Farárik (SK)
majiteľ: Eva Surová (SK)

___________________________________________________________________________________________________________

Európska špeciálna výstava 6.11.2005

rozhodca: Elena Ruskovaara, FIN

Európsky víťaz

Atlas Larin dvor

Európska víťazka

Jiska Černý korálek

chovateľ: Ing.Horislav Haratík (SK)
majiteľ: Ing.Ján Radena (SK)

chovateľ aj majiteľ: Valterová Anna MVDr. (CZ)

Európsky víťaz mladých

Ivanhoe Biely lev

Európska víťazka mladých

Darka von den Slowaken

chovateľ: Zdeněk Hrubý (SK)
majiteľ:MVDr. Anna Valterová (CZ)

chovateľ aj  majiteľ: van Kerckvoorde Walter (BE)

___________________________________________________________________________________________________________

Európska špeciálna výstava 7.11.2004

rozhodca: Dušan Barlík, SK

Európsky víťaz

Atlas Larin dvor

Európska víťazka

Kalliovaaran Falka

chovateľ: Ing.Horislav Haratík (SK)
majiteľ: Ing.Ján Radena (SK)

chovateľ: (SK), majiteľ:  (CZ)

Európsky víťaz mladých

Eso Biela Dolina

Európska víťazka mladých

Alka Medzihradský dvor

chovateľ: Rudolf Papánek ml (SK)
majiteľ: Ing.Pavol Krupa (SK)

chovateľ: Ján Habánik (SK)
majiteľ: Ing.arch Stanislav Toman(SK)

___________________________________________________________________________________________________________

Európska špeciálna výstava 23.11.2003

rozhodca: Dr. Libuše Ubrová, CZE

Európsky víťaz

Astor Ostrá hora

Európska víťazka

Didi Biely démon

   

chovateľ: Alojz Štefánek (SK)
majiteľ: Jozef Prievalský (SK)

chovateľ: I.aJ.Mikulášoví (SK)
majiteľ: (CZ)

Európsky víťaz mladých

Borderlove White Power

Európska víťazka mladých

Chalma Povodie Hrona

   

chovateľ: Riita a Tuomo Pajari (F)
majiteľ: Jana Goliášová (SK)

chovateľ:Štefan Farárik (SK)
majiteľ:  (CZ)

___________________________________________________________________________________________________________

Európska špeciálna výstava 3.11.2002

rozhodca: Veróny Milan, SK

Európsky víťaz

Amor nad Amfiteátrom

Európska víťazka

Orava Janin ranč

chovateľ:Mária Malecová (SK)
majiteľ:  (SK)

chovateľ: Jana Goliášová (SK)
majiteľ: Walter van Kerckvoorde (B)

Európsky víťaz mladých

Egar Dolly Janin ranč

Európska víťazka mladých

Tera z Cibíka

chovateľ: Jana Goliášová (SK)
majiteľ: Alena a Jiří Havrdovi  (CZ)

chovateľ: Rudolf Gonda (SK)
majiteľ:  (SK)

___________________________________________________________________________________________________________

Európska špeciálna výstava 4.11.2001

rozhodca: Bedrich Meszáros, SK

Európsky víťaz

Chamis Biely démon

Európska víťazka

Orava Janin ranč

chovateľ a majiteľ: I. a J. Mikulášoví (SK)

chovateľ : Jana Goliášová (SK)
majiteľ: Walter van Kerckvoorde (B)

Európsky víťaz mladých

Zoran Janin ranč

Európska víťazka mladých

Lada Biely démon

chovateľ a majiteľ: Jana Goliášová (SK)

chovateľ a majiteľ: Dr. Ingrid a Jozef Mikulášoví (SK)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Európska špeciálna výstava 18.11.2000

rozhodca: ???, SK

Európsky víťaz

Astor Ostrá hora

Európska víťazka

Lara od Peňažnej hory

chovateľ: Alojz Štefánek (SK)
majiteľ: Jozef Prievalský (SK)

chovateľ: Jozef Baláž (SK)
majiteľ: Ing.Horislav Haratík (SK)

Európsky víťaz mladých

Kraken Biely démon

Európska víťazka mladých

neudelené

chovateľ a majiteľ: Dr Ingrid a Jozef Mikulášoví (SK)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Európska špeciálna výstava 18.11.1999

rozhodca: ???, SK

Európsky víťaz

Astor Ostrá hora

Európska víťazka

Umbra Biely démon

chovateľ: Alojz Štefánek (SK)
majiteľ: Jozef Prievalský (SK)

chovateľ a majiteľ: Dr. Ingrid a Jozef Mikulášoví (SK)

Európsky víťaz mladých

neudelený

Európska víťazka mladých

Nina Janin ranč

 

chovateľ: Jana Goliášová (SK)
majiteľ: Jozef Prievalský (SK)