Vo Veľkej Ide sa 20.7.2012 uskutočnila Národná výstava psov. Rozhodoval p. Milan Bíroš, SK. Prihlásených bolo 14 čuvačov, nakoniec sa zúčastnilo len 8 psíkov.

kat.číslo trieda meno psa hodnotenie majiteľ body
psy
130 baby Cairry z Ovčích pastvin VN Tothová Z  5
131 mladých Boy Bastien z Ovčích pastvin VD1 Tothová Z  0
132 stredná Baron Jaroslavov dvor nenastúpil Goliášová J  0
133 otvorená Aron z Cibíka nenastúpil Drabiščák G  0
134 šampiónov Cezan Ronova zahrada V 1, CAC, BOB, Víťaz SR,
3.miesto Veľká cena národných plemien
Orechovský J  22
135 veteránov Eso Biela dolina nenastúpil Kotuláš M  0
suky
136 dorast Bona z Pozdišovskej doliny VN Čižmár A  5
137 mladých Cora z Cibíka V 1, CAJC, Víťaz SR mladých Zhok J  14
138 mladých Ulka Biely lev V 2 Hrubý Z  4
139 stredná Arka z Pozdišovskej doliny V 1, CAC, Víťaz SR Čižmár A  9
140 stredná Biba z Mikuláša nenastúpila Goliášová J  0
141 stredná Xixi Janin ranč nenastúpila Goliášová J  0
142 otvorená Ella Černý korálek V 1, CAC Kotuláš M  7
143 otvorená Isara van´t Molendorp nenastúpila Goliášová J  0
spolu 8/14