Dňa 28.7.2012 sa konala Žitnoostrovská oblastná výstava psov - POVODA. Rozhodoval p. Tibor Havelka. Súťaže sa zúčastnil v triede strednej Sammy Janin ranč. Jeho hodnotenie V1, Víťaz triedy, Oblastný víťaz. Sammymu aj jeho majiteľom blahoželáme.

kat.číslo trieda meno psa hodnotenie majiteľ body
2 stredná Sammy Janin ranč V 1, Víťaz triedy, Oblastný víťaz K.Rumanková, Klas  6