XIX. Európska špaciálna výstava slovenských čuvačov sa konala 30.11.2012 v Nitre, rozhodoval p. Vladimír Javorčík, SK

 

 psy
kat.číslo trieda meno psa hodnotenie majiteľ
01 baby Rolf Černý korálek nenastúpil Jana Goliášová
02 dorastu Hery Janin ranč VN 1 Jaroslav Holík
03 mladých Cairry z Ovčích pastvin V 3 Zuzana Tothová
04 mladých Cedrik Jaroslavov dvor V 1, CAJC, Europ.víťaz mladých 2012, BOB Juraj Schumann
05 mladých Ypsi Biely démon V 2 manž.Mikulášovi
06 stredná Boy Bastien z Ovčích pastvin V 2, res CAC Zuzana Tothová
07 stredná Elf Tatranská perla V 1, CAC, Európský víťaz 2012 Juraj Grebáč
08 otvorená Baron Jaroslavov dvor V, res CAC Jana Goliášová
09 otvorená Hassan Bílé království V 3 Miroslava Dobešová
10 otvorená Uran Janin ranč V 1, CAC Zuzana Malcevová
11 šampiónov CH. Argonaut Třpytivý sníh V 1, CAC Yvona Galgaňáková
12 čestná Bak Carin dom V 1 Ivica Blahútová
 suky
13  baby Julka Janin ranč VN 1 Miroslav Masár
14  dorastu Johana Mapa VN Oľga Kozáková
15 mladých Baghíra Janin ranč V 1, CAJC, Európ.víťaz mladých 2012 I.Blahútová, I.Bibza
16 mladých Belis Janin ranč V 3 Petra Galisová
17 mladých Bona z Pozdišovskej doliny V 4 Anton Čižmár
18 mladých Kessy Bílé království V 2 Miroslava Dobešová
19 stredná Arisa z Petroupíma V 1, CAC P.Navrátilík, M.Matoušek
20 stredná Bela Pŕi Šibenkách V 3 Juraj Grebáč
21 stredná Daida Carin dom V Zuzana Buzáková
22 stredná Dia Dolina Pilná V Štefan Kubek
23 stredná Erin Tatranská perla V 2, res CAC Romana Rendlová
24 stredná Ulma Janin ranč V 4 Miroslav Masár
25 otvorená Fabiola Biely rodo V 2, res CAC Marcela Ležáková
26 otvorená Saška Biely lev V 1, CAC Ivan Švec
27 šampiónov Zuza z Pozdišovskej doliny V 1, CAC, Europ.víťazka 2012 Matúš Patarák
28 čestná Hela ze Starého vráta V 1 Yvona galgaňáková
29 veteránov Terka Janin ranč nenastúpila Jana Goliášová
27/29

 

Páry:

1.miesto: Hela ze Starého vráta + Argonaut Třpytivý sníh, majiteľ: Yvona Galgaňáková

2.miesto: Bela při Šibenkách + Elf Tatranská perla, majiteľ: Juraj Grebáč

3.miesto: Kessy Bílé království + Hassan Bílé království, majiteľ: Miroslava Dobešová

 

Chovateľské stanice:

1.miesto: Janin ranč, majiteľ: Jana Goliášová