26.2013 sa konala v Trenčíne medzinárodná výstava psov Wintershow 2013. Slovenského čuvača posudzoval p. Havelka Tibor, SK. Prihlásilo sa 9 čuvačov, nakoniec do kruhu nastúpili iba 7.  Boba vyhral krásny Uran Janin ranč.

kat.číslo trieda meno psa hodnotenie majiteľ body
psy
180 dorast Hery Janin ranč VN 1 Holík Jaroslav
181 otvorená Uran janin ranč V 1, CAc, CACIB, BOB Malcevová Zuzana
feny
182 mladých Cibela Jaroslavov dvor V 2 Berta Jaroslav
183 mladých Julka Mapa V 1, CAJC Patarák Matúš
184 otvorená Fabiola Biely rodo nenastúpila Ležáková Marcela
185 otvorená Saška Biely lev nenastúpila Švec Ivan
186 otvorená Ulma Janin ranč VD 2 Masár Miroslav
187 otvorená Uttamah Biely lev V 1, CAC, res CACIB Ondič Juraj
188 šampiónov Zuza z Pozdišovskej doliny V 1, CAC, CACIB Patarák Matúš
spolu 7/9