Rozhodoval p. V. Piskay, SK, výstavy sa zúčastnili 3 fenky slovenského čuvača.

kat.číslo trieda meno psa hodnotenie majiteľ body
feny
182 mladých Fairy Tatranská perla V1, CAJC, BOB, 3.miesto Veľká cena nár. plemien M.Makovcová
183 mladých Ibi Janin ranč VD 2 Ľ.Krištofová, J. Pazdera
184 otvorená Cira Bella ze Smrčkova dvora V 1, CAC C.Odstrčil, CZ
3/3