V Bratislave sa 10.11.2013 konali svetové klubové výstavy národných plemien. Slovenských čuvačov rozhodoval p. Dušan Barlík, prihlásených bolo 17 súťažiacich, nastúpilo nakoniec 15 čuvačov.

katal.číslo trieda meno psa hodnotenie majiteľ body
psy
100 dorast Ondráš Janin ranč VN1, BIS puppy1  Goliášová Jana
101 mladých Rolf Černý korálek nenastúpil  Goliášová Jana
102 stredná Cedrik Jaroslavov dvor V1, CAC  Schuchmann Juraj Ing.
103 otvorená Adam Ranč Bielej Sofi V2, res CAC  Kučera Libor
104 otvorená Bert od Čertova kopýtka V1, CAC  Sameš Petr
105 šampionov Bak Carin dom V1, CAC, BOB, KV  Bibza Ivan Ing+Ivica Blahútová
suky
106 mladší dorast Elen Carin dom VN 1  Tancik Martin
107 mladých Dolly Jaroslavov dvor V  Csemezová Natália
108 stredná Brenda Janin ranč V 4  Rudecká Šárka  
109 stredná Fridda Janin ranč nenastúpila  Goliášová Jana
110 stredná Johana Mapa V 3  Kozáková Olga
111 stredná Julka Mapa V 2, res CAC  Patarák Matúš
112 stredná Kessy Bílé království V 1, CAC  Dobešová Miroslava
113 otvorená Catty Katčina zahrada VD 2  Sameš Petr
114 otvorená Daida Carin dom V 1, CAC, BOS, KV  Buzáková Zuzana
115 šampionov Ulma Janin ranč V 1, CAC  Masár Miroslav
116 čestná Zuza z Pozdišovskej doliny V 1  Patarák Matúš
15/17