V prvý deň MVP v Nitre rozhodoval in. jaroslav Matyáš, SK

katal.číslo trieda meno psa hodnotenie majiteľ body
psy
225 mladých Chris Orlický talisman V1, CAJC
226 otvorená Yarik Černý korálek V1, CAC, res CACIB
227 šampiónov Gordon Janin ranč V1, CAC, CACIB, BOS
228 vetránov Albert Ronova zahrada V1
feny
229 mladých Dixi Jaroslavov dvor V2
230 mladých Madonna Janin ranč V3
231 mladých Rebelka Černý korálek V1, CAJC
232 stredná Baghira Janin ranč V3
233 stredná Cibela Jaroslavov dvor V4
234 stredná Fjolla-Luna Auencamp nenastúpila
235 stredná Julka Janin ranč V2, res CAC
236 stredná Julka Mapa V1, CAC, res CACIB
237 otvorená Mája Černý korálek V1, CAC, CACIB, BOB
238 otvorená Yanine Janin ranč V2, res CAC
239 šampiónov Hela ze Starého vráta V1, CAC
240 šampiónov Ola Janin ranč V2, res CAC
241 čestná Zuza z Pozdišovskej doliny V1
16/17