MVP Nitra 14.1.2017

katog.číslo trieda meno psa hodnotenie majiteľ body
    psy      
269 mladých Aramis Z Ječmínkova rodiště V1, CAJC, VCNP 3    
270 otvorená Bruttus King Janin ranč nenastúpil    
271 otvorená Coudy Bratroňské štestí V2, res CAC0    
272 otvorená Faro Carin dom V1, CAC, CACIB, BOS    
273 šampiónov Boy Bastien Z Ovčích pastvin V1, CAC, res CACIB    
274 šampiónov Kurt Mapa nenastúpil    
275 čestná Oli Janin ranč V1    
    feny      
276 dorast Ulli Janin ranč VN1    
277 mladých Amanda Z Ječmínkova rodiště V2    
278 mladých Cila Pri šibenkách nenastúpila    
279 mladých Haether Biela sila V1, CAJC    
281 stredná Aida Dračí templ V1, CAC, CACIB, BOB    
282 stredná Fancy Katčina zahrada nenastúpila    
283 stredná CHilli Janin ranč nenastúpila    
285 stredná Quinella Orlický talisman nenastúpila    
286 otvorená Ceyla Bratroňské štestí V1, CAC, res CACIB    
287 otvorená Kama Mapa VD2    
288 šampiónov Honey Z Borovýho hrádku V1, CAC    
12/18