MVP Lučenec 13.5.2018

kat.číslo trieda meno psa hodnotenie majiteľ body
    psy      
198 mladých Hugo Carin dom V1, CAJC, VCNP2    
200 šampiónov Boy Bastien Z Ovčích pastvin V1, CAC, CACIB, BOB    
201 šampiónov Faro Carin dom V2, resCAC, resCACIB    
202 šampiónov Oli Janin ranč V3    
    suky      
203 mladých Ebony Janin ranč V1, CAJC    
204 stredná Ulli Janin ranč nenastúpila    
205 otvorená Haether Biela sila nenasúpila    
206 šampiónov Amanda Z Ječmínkova rodiště V1, CAC, CACIB, BOS    
6/8