MVP Bratislava 26.10.2018

kat.číslo trieda meno psa hodnotenie majiteľ body
    psy      
168 dorast Hanter Na starom mlynsku VN2    
169 dorast Maťo Mapa VN1    
170 stredná Hugo Carin dom V1, CAC, res CACIB    
171 šampiónov Cairry Z Ovčích pastvin nenastúpil    
172 šmpiónov Coudy Bratroňské štěstí V1, CAC, CACIB, BOB    
    suky      
173 dorast Arianna Anjeli u Zuzky N    
174 dorast CHiara Carin dom VN1    
175 mladých Angee Dalovický poklad D    
176 mladých Anabella Od Sulťových kopýtek nenastúpila    
177 mladých Aya-Bella Gazdovstvo Biela podkova VD2    
178 mladých Inez Janin ranč V1, CAJC, Junior BOB    
179 stredná Arosa Z Brandýskeho dvora V1, VCNP 3    
180 stredná Betty Z Ječmínkova rodiště VD3    
181 stredná Ebony Janin ranč VD2    
182 otvorená Quinella Orlický talisman VD2    
183 otvorená Ultima Janin ranč V1, CAC, res CACIB    
184 šampiónov Aida Dračí templ V2    
185 šampiónov Felina Carin dom V3    
186 šampiónov Halina Janin ranč nenastúpila    
187 šampiónov Kyrra Janin ranč V1, CAC, CACIB, BOS    
17/20