MVP Bratislava 27.10.2018

kat.číslo trieda meno psa hodnotenie majiteľ body
    psy      
191 dorast Hanter Na Starom mlynsku VN2    
192 dorast CHan Biela sila VN1    
193 mladých Apollo Bílý klenot V1, CAJC    
194 stredná Hugo Carin dom V1, CAC, CACIB, BOB    
195 šampiónov Cairry Z Ovčích pastvin nenastúpil    
196 šampiónov Coudy Bratroňské štěstí V1, CAC, res CACIB    
    suky      
197 dorast Arianna Anjeli u Zuzky VN1    
198 dorast CHiara Carin dom VN2    
199 mladých Angee Dalovický poklad nenastúpila    
200 mladých Annabella Od sulťových kopýtek VD3    
201 mladých Aya-Bella Gazdovstvo Biela podkova V2    
202 mladých Inez janin ranč V1, CAJC, Junior BOB    
203 stredná Arosa Z Brandýskeho dvora V1, CAC, res CACIB, VCNP 3    
204 stredná Betty Z Ječmínkova rodiště VD3    
205 stredná Ebony Janin ranč VD2    
206 otvorená Quinella Orlický talisman V2, res CAC    
207 otvorená Ultima Janin ranč V1, CAC, CACIB, BOS    
208 šampiónov Aida Dračí templ V1, CAC    
209 šampiónov Felina Carin dom V3    
210 šampiónov Halina Janin ranč V2, res CAC    
211 šampiónov Kyrra Janin ranč V4    
19/21