Poruchy rastu v bedrových kĺboch sú známe už mnoho rokov. DBK je ochorenie pohybového aparátu psa.  Je to závažná dedičná choroba psa a preto jej treba venovať zvýšenú pozornosť. Je označovaná ako dysplázia bedrových kĺbov DBK. Je pre ňu charakteristická voľnosť bedrového kľbu, v pokročilom štádiu sa vyvinie až artróza. 

Čo ju spôsobuje ? Genetika, rýchlosť rastu, obezita, ale aj vysoká záťaž (náročnosť pri výcviku, dlhá a náročná turistika). V šteňacom veku je dôležité kvalitné krmivo hlavne v období rastu. Nevyvážené krmivo s vysokou energetickou hodnotou a s vysokým obsahom vápnika spôsobí ortopedické problémy u psa. Dyspláziu môžeme u psa pozorovať už vo veku 4-6 mesiacov, keď pes leží, lebo sa rýchlo unaví, keď má kymacajúcu sa chôdzu, kríva, ťažko vstáva, nerád prekonáva prekážky. V týchto prípadoch sa vyhneme bicyklovaniu so psom, prekonávaniu prekážok, rýchlym zmenám pohybu psa a celkom vynecháme agility.

Následky DBK pre psa môžu byť: od bolesti , cez obmedzenie pohyblivosti až po chronické ochrnutie. K prudkému vývoju dysplázie môže dôjsť v prvom roku života zvieraťa vplyvom rýchleho rastu alebo v dôsledku poranenia.

Táto porucha sa vyskytuje hlavne u väčších plemien, ktoré majú končatiny viac zaťažené ako malé, ľahšie  psy. Na poruchy vývoja nepriaznivo pôsobí aj keď sú psy prekrmovaní, previtamínovaní alebo majú nevyvážený prísun stravy. Na vývoj kĺbov a chrupaviek výborne pôsobí podávanie Gelacan- darling, Alavis, Chondro maxi, odporúča sa aj podávanie vyšších dávok vitamínu C .Choroba je spôsobená nedostatočným vývinom kĺbovej jamky a bedrového kĺbu. Nerovnomerný rast kosti spôsobí poškodenie ich chrupavkových častí. Zmeny na bedrových kĺboch možno dobre pozorovať na RTG snímkoch.

Terapia: ochorenie sa nedá liečiť, iba znížiť bolesť u psa. Veterinár môže chirurgicky preťať sval, prípadne vymeniť kľb (endoprotéza), psovi sa podávajú chondroprotektíva na zníženie zápalu a regeneráciu chrupavky. U mladých jedincov sa odporúča dlhodobé podávanie chondroprotektív na obmedzenie vzniku ochorenia. Odporúča sa chondro (novozelandský mäkkýš) s nenasýtenými kyselinami ( omega3- dermonorm), podávané s vitamínom C. Okrem liekov pomáha hydroterapia, masaže na uvoľnenie svalstva, cvičenia (najlepšie vykonané odborníkmi).

Aby sa znížilo riziko a rozsah ochorenia dalších generácii psov, do chovu sa zaraďujú jedinci, ktorých výsledok RTG DBK je v súlade s požiadavkami v chovateľskom poriadku. Z toho dôvodu je potrebné pred zaradením jedincov do chovu (pred bonitáciou) urobiť RTG vyšetrenie na DBK , ktoré je možné vykonať najskôr vo veku 12 mesiacov, ideálne vo veku 20 mesiacov.

Stupeň dysplázie sa hodnotí podľa medzinárodne uznanej tabulky FCI nasledovne: mesiacov.

Nález DBK

Norbergov uhol (stupne)

0 bez nálezu (HD frei)

A   105° a viac

1 hraničný (Übergangsform)

B   105°

2 ľahký (Leichte HD)  

C   105 – 100°

3 stredný (Mittlere HD)

D   100 – 90°

4 ťažký (Schwere HD)

E    pod 90°

Výsledok sa uvádza vo tvare "zlomku" ( vľavo/vpravo) pre ľavú a pravú zadnú končatinu. V poslednej dobe sa prechádza na označenie iba jednym písmenom, napr A/B = B. Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že v našom chove sa môžu použiť jedinci s max. hraničným nálezom DBK 2/2, po novom C/C.

Aby bola zabezpečená jednotnosť a objektivita pri vyhodnocovaní výsledkov môžu RTG na DBK vykonávať  iba vybrané pracoviská na území Slovenska. Ich zoznam poskytuje SKJ, resp Komora veterinárnych lekárov SR, ktorá udeľuje licenciu.