Slovenský čuvač a slovenský kopov sa objavili na dvoch príležitostných známkach, ktoré vydala banskobystrická spoločnosť Slovenská pošta (SP) v emisnom rade Ochrana prírody.
Autorom výtvarného návrhu známok v nominálnej hodnote 31 Sk je Vladimír Machaj, informovala hovorkyňa SP Bela Lisáková. Jeho autorský rukopis nesú aj výtvarné návrhy obálok prvého dňa FDC, ktoré vytlačili v náklade 3200 ks a pečiatok na FDC. Známky vyryl akademický maliar Rudolf Cigánik. V náklade 60 tisíc ks vyšli v hárčekovej úprave s ozdobnou kresbou a spojené kupónom.

K obidvom známkam vydali aj analógové pohľadnice ( carte maximama ) s hlavou čuvača a kopova. Pod ich výtvarný návrh sa podpísal V. Cigánik. Predajná cena carte maxima je 42 Sk..

Niet krajiny, ktorá by nemala aspoň jedno plemeno poľovníckeho duriča, medzi ktorých sa zaraďuje aj kopov. Vyniká ostrosťou, preto sa osvedčil najmä pri love na diviačiu a škodlivú zver. Má neobyčajne vyvinutý orientačný zmysel. Napriek príznačnej ostrosti a temperamentu je slovenský kopov, ktorý patrí dnes na Slovensku k najpočetnejším poľovníckym plemenám, prítulný a priateľský spoločník.

Slovenský čuvač, ako potomok veľkého bieleho polárneho psa, bol oddávna pomocník strážcov hraníc i pastierov oviec aj dobytka, salašov a usadlosti. Táto všestrannosť svedčí o jeho dobrých vlastnostiach. Je to pokojný ovčiarsky pes a ak sa chová vo vhodných podmienkách, uplatňujú sa nielen zdedené vlastnosti, ale aj schopnosť zastávať také úlohy, aké predtým nepoznal. Je napríklad spoľahlivým záchrancom, osvedčil sa aj ako lavínový a záprahový pes a poznáme ho ako bystrého a mimoriadne verného štvornohého priateľa.