Na tejto stránke nájdete ucelene tlačivá  SPZ, ktoré potrebujete k dovozu a vývozu jedinca, k vystaveniu šampionátov a cenník služieb

 1. registrácia CHS
 2. vystavenie duplikátu PP
 3. žiadosť o prílohu k PP
 4. potvrdenie veterinára o totožnosti psa
 5. žiadosť na preregistráciu chovnosti
 6. žiadosť o vydanie exportného preukazu
 7. priznanie titulu slovenský šampion krásy mladých, žiadosť a podmienky priznania titulu
 8. priznanie titulu slovenský šampion krásy, žiadosť a podmienky priznania titulu
 9. priznanie titulu slovenský grandšampion krásy, žiadosť a podmienky priznania titulu
 10. priznanie titulu slovenský veteránšampion krásy, žiadosť a podmienky priznania titulu
 11. priznanie titulu medzinárodný šampion krásy, žiadosť a podmienky priznania titulu
 12. priznanie titulu medzinárodný šampion práce, žiadosť a podmienky priznania titulu
 13. vzor bonitačnej karty
 14. cenník služieb