Hodnotenie TOP čuvač

 

 Pravidlá hodnotenia súťaže TOP čuvač

 

Hodnotenie jednotlivcov: členom klubu KCHSČ SK sú započítané do súťaže výsledky z domácich aj zahraničných výstav. Podmienkou na zaradenie do súťaže je, aby pes alebo fena zúčastnili aspoň jednej výstavy na Slovensku

 

Hodnotenie chovateľskej stanice: majiteľ CHS musí byť členom KCHSČ SK. Podmienkou do súťaže je aspoň jedno predvedenie na ktorejkoľvek výstave. Umiestnenie a krajina nerozhoduje, ale účasť je potrebné dokladovať (kópiou zápisu v katalógu). Do celkového hodnotenia sa započítavajú body zo záverečných súťaží aj body jednotlivcov v súťaži TOP čuvač.

 

Upozornenie zahraničným vystavovateľom: členom KCHSČ SK sa môže stať každý, kto uhradí členský príspevok. zahraničným vystavovateľom sa započítavajú výsledky z ktorejkoľvek krajiny. Platí však podmienky zúčastniť sa aspoň jednej výstavy na Slovensku.

 

Hodnotenie nie je rozdelené na TOP čuvač mladých a TOP čuvač. Započítavajú sa aj výsledky z tried baby a dorast. Mladí psy súbodovo zvýhodnení pri získaní titulu Cajc.

Hodnotených je prvých 5 miest v záverečných súťažiach. Bodovo zvýhodnený je titul BOB, ak je prihlásených minimálne 20 účastníkov výstavy. rozhoduje počet prihlásených psov, nie skutočne nastúpených.

Prví traja z každej kategórie TOP čuvač obdržia pohár a diplom. ceny sú odovzdané na záverečnom hodnotení roka (Európska výstava slovenských čuvačov). Veteráni, ktorí sa v súťaži TOP čuvač umiestnili v prvej desiatke hodnotených jedincov (psy alebo feny) získavajú pohár a diplom.

 

Bodové hodnotenie

( od roku 2012 ), doplnené  o nové tituly

* u známky VN nerozhoduje poradie

** pri prihlásení viac ako 20 zúčastnených psov  sa priraďuje dvojnásobok bodov

Pri tituloch zadávaných u mladých jedincov i dospelých je rovnaké bodové hodnotenie

(napr. Klubový víťaz -klubový víťaz mladých)

známka

poradie

                titul               

NVP

         MVP        

špeciálna

klubová

európska

       svetová    

špeciálna

klubová

(body pre

jednotlivcov)

páry a skupiny

krajská

    oblastná      

  VN* 5 6 2
 Výborný 1 5  6  2
 Výborný 2  4  5  1
 Výborný 3  3  4  0
 Výborný 4  2  3  0
 Výborný  1  2  0

 Výborná

 trieda čestná

 a veteránov

 7  10  4
 CAJC  4 6

 CAC

 2  4
 CAC SČK  2
 res.CAC 1 2
 CACIB 4  6
 res CACIB 3 5

 Národný víťaz

 Víťaz SLovenska

 Winner

 2  2
 Svetový víťaz  10
 Európsky víťaz  10
 Klubový víťaz  8
 Víťaz memoriálu  2
 Víťaz špec.výstavy  8
 Víťaz mladých  5  6

 Víťaz triedy

Najlepší veterán

Víťaz triedy čestnej

 2  2  2
 Krajský víťaz  2
 Oblastný víťaz  2
 BOB/JBOB/BOV  5/10**  6/12**

Umiestnenie v záverečnom kruhu:

bodové hodnotenie sa týka všetkých súťaží vypísaných v katalógu

 

1.miesto 10 20 5 10
2.miesto 9 19 4 9
3.miesto 8 18 3 8
4.miesto 7 17 2 7
5.miesto 6 16 1 6

 

Body za šampiónáty

 

  Junioršampión                                         10                  
  Národný šampión 10
  Grand šampión 10
  Veterán šampión 10
  Klubový šampión 15
  Interšampión 20